Terms of Use

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Slink.me là trang web cho phép nhà xuất bản rút gọn bất kỳ URL nào và kiếm thu nhập bằng cách chia sẻ URL rút gọn đó.

Tham gia hệ thống rút gọn link và kiếm tiền trên hệ thống của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả du khách, người sử dụng và những người truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

TÀI KHOẢN

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đó là chính xác, đầy đủ và hiện tại ở tất cả các lần. Nếu không làm như vậy tạo thành một hành vi vi phạm các điều khoản, trong đó có thể dẫn đến chấm dứt ngay tài khoản của bạn trên dịch vụ của chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập vào dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hay hành động theo mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là với dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi khi biết có bất kỳ hành vi vi phạm an ninh hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

LIÊN KẾT CÁC TRANG WEB KHÁC

Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi SLINK.ME

SLINK.ME không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực hành của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng SLINK.ME không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra hoặc đã được gây ra bởi hoặc liên quan đến sử dụng hoặc căn cứ vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ mà bạn truy cập.

Nghiêm cấm các nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, khuyến khích tệ nạn xã hội, hành vi tội ác, mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và môi trường sinh thái và pháp luật Việt Nam.

Nghiêm cấm lạm dụng chính sách Referral (Hoa hồng cho người giới thiệu).

Nghiêm cấm một người dùng sở hữu nhiều tài khoản.

Nghiêm cấm rút gọn link kiếm tiền nhiều lớp.

THANH TOÁN

Thanh toán được thực hiện từ Slink.me khi nhà xuất bản đã đạt đến khoản thanh toán tối thiểu là 5$. Khi nhà xuất bản bị gắn cờ để xem xét các khoản thanh toán có thể mất đến 7-14 ngày.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về những điều khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]